HOME

OVER ASCOM

Ascom is een internationale solution provider met grote technologische knowhow op het gebied van bedrijfskritieke communicatie. Het bedrijf concentreert zich op Wireless Solutions (hoogwaardige, klantspecifieke on-site communicatieoplossingen) en op Network Testing (een mondiale marktleider betreffende het testen en optimaliseren van oplossingen voor mobiele netwerken). Het hoofdkantoor staat in Zwitserland, heeft 17 dochterondernemingen en wereldwijd een personeelsbestand van ongeveer 1900 mensen.

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE

Personen die toegang hebben tot informatie op de website van Ascom Holding AG of andere bedrijven van de Ascom Group (‘Ascom website’), stemmen in met de volgende voorwaarden:

Ascom levert de gepubliceerde informatie en de weergegeven opvattingen uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor informatieve doeleinden en deze kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Ascom garandeert niet (direct noch indirect) dat de op de Ascom website weergegeven informatie en opvattingen correct, compleet en up-to-date zijn. Meer in het bijzonder kan niets op de Ascom website worden aangemerkt als financieel, juridisch, belasting technisch of andersoortig advies. Informatie van derden die op de Ascom website wordt gepubliceerd, is niet door Ascom goedgekeurd en kan afwijken van de standpunten van Ascom.

Informatie die op de Ascom website wordt gepubliceerd, impliceert nooit een verzoek, een aanbod of een aanbeveling om producten te kopen, om transacties uit te voeren of enige rechtshandeling te verrichten.

Ascom wijst zonder beperking alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade, van welke aard dan ook, inclusief alle directe of indirecte gevolgschade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van of de toegang tot de Ascom website of willekeurige links naar websites van derden.

Sommige links op de Ascom websites leiden naar websites van derden. Ascom neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud van dergelijke websites.

De volledige inhoud van deze Ascom website is auteursrechtelijk beschermd met alle rechten voorbehouden. Alle eigendomsrechten berusten bij Ascom. Een gebruiker wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden voor het gebruik van de Ascom website zodra hij/zij inhoud van de Ascom website downloadt of anderszins kopieert.

PRIVACYBELEID

De bescherming en veiligheid van gegevens hebben een hoge prioriteit voor de Ascom Group. Deze privacyverklaring zet uiteen welke informatie tijdens uw bezoek aan de Ascom website wordt verzameld en hoe deze informatie wordt gebruikt. Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van bedrijven die niet tot de Ascom Group behoren, ook als zij met een link aan deze of een andere website van de Ascom Group zijn gekoppeld.

Gebruik van cookies voor het automatisch verzamelen van informatie.

Ascom maakt binnen het wettelijk kader gebruik van cookies om gebruikersvoorkeuren te kunnen volgen en het ontwerp van de Ascom website dienovereenkomstig te kunnen aanpassen.

Cookies zijn kleine stukjes informatie om vast te kunnen stellen dat u op een eerder moment de Ascom website hebt bezocht. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en op uw browser.

Ascom analyseert de bezoeken aan de Ascom website om de behoeften van klanten beter te begrijpen en op basis van deze behoeften het online platform steeds verder te verbeteren. Om die reden wordt het IP-adres waarmee een bezoeker toegang tot internet krijgt, standaard opgeslagen. Het IP-adres is niet gekoppeld aan een specifiek persoon. De anonieme, verzamelde gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden beoordeeld. Gegevens van individueel gebruik van de Ascom website worden opgeslagen voor foutenanalyse. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het corrigeren van fouten en wordt naderhand verwijderd.

Persoonlijke informatie die tijdens een bezoek aan de Ascom website wordt verzameld, wordt uitsluitend gehanteerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften in het land waar de betreffende eenheid is gevestigd.

Besluit van de klant

U kunt uw browser instellen op het accepteren van onze cookies of onze website gebruiken zonder de cookiefunctie. Het gebruik van de Ascom website zou in het laatste geval beperkt kunnen zijn, mogelijkerwijs zijn niet alle functies beschikbaar.

Verzamelen en hanteren van aanvullende persoonsgegevens

Ascom bewaart uw persoonsgegevens alleen als u deze op vrijwillige basis verstrekt (bijvoorbeeld tijdens registratie of een online sollicitatie).

Als u via de website van Ascom om informatie over producten en diensten vraagt, wordt u om uw persoonsgegevens gevraagd. Zo moet u zich bijvoorbeeld bij ons registreren als u toegang wilt tot informatie die is voorbehouden aan gesloten gebruikersgroepen (extranetten). Wanneer u zich registreert, zal Ascom om uw naam en contactgegevens vragen en u voorzien van een gebruikersnaam en wachtwoord, die u nodig hebt om tijdens toekomstige bezoeken te kunnen inloggen. Ascom kan besluiten om uw accountgegevens en uw browservoorkeuren te gebruiken om u per telefoon, gewone post of e-mail producten en diensten aan te bieden.

Bij sollicitatie procedures zal Ascom de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het werven van personeel. Door de gegevens aan Ascom te sturen, gaat de kandidaat ermee akkoord dat Ascom deze gegevens opslaat en verwerkt. Indien een kandidaat geen dienstbetrekking met Ascom aangaat, zullen de gegevens naderhand worden verwijderd. De kandidaat wordt niet geïnformeerd over het verwijderen van de gegevens.

Het gebruik en hanteren van persoonsgegevens

Wij verzamelen noch gebruiken persoonsgegevens voor enig ander doel dan in deze privacyverklaring wordt vermeld. Ascom verzamelt geen informatie over de bezoekers via andere bronnen, zoals openbare documenten of lichamen of particuliere organisaties. Wij zullen geen gegevens onthullen aan overheidsdiensten, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Wij hebben uitgebreide technische en operationele voorzorgsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens die door ons worden bewaard, te beschermen tegen onbevoegd gebruik en misbruik. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast, aan de technologische vooruitgang.

Alle medewerkers met toegang tot persoonsgegevens zijn wettelijk en contractueel verplicht om vertrouwelijkheid te garanderen.

Vrijheid van informatie

Na een schriftelijk verzoek daartoe zal Ascom u informeren over de persoonsgegevens die van u worden bewaard (bijv. naam en adres).

Contact

Als u wilt dat gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd of als u andere vragen of suggesties mocht hebben betreffende gegevensbescherming, neemt u dan contact op met webmaster@ascom.ch.