HOME > Segmenten > Uw bedrijfstak > Thuiszorg

THUISZORG

THUISZORG

Uitdaging

De situatie van ouderen in Nederland is snel aan het veranderen. De traditionele manier van zorgverlening heeft plaatsgemaakt voor een omgeving waarin mensen langer zelfstandig thuis wonen. Omdat dat gevraagd wordt, maar ook omdat zij dat zelf graag wensen. Ouderen hebben steeds meer verantwoordelijkheid en zeggenschap. Toch is het vrij en veilig thuis wonen niet altijd vanzelfsprekend en is hulp vaak gewenst.

Oplossingen

Ascom biedt complete oplossingen om mensen – met en zonder zorgindicatie - veilig en vrij te laten wonen. Zij worden naar wens geholpen op het vlak van veiligheid, communicatie met de omgeving, welzijn en gemak. Dit doen wij met behulp van onopvallende slimme technologie en zonder inbreuk op de vrijheid en privacy.

Voordelen

De situatie van mensen die zelfstandig wonen kan gaandeweg veranderen, terwijl zij graag blijven functioneren zoals zij gewend zijn. Daarom kunnen zij met de oplossingen van Ascom precies bij de hand hebben wat op dat moment nodig is. Niets meer, niets minder.

OPLOSSINGEN

  • Domotica, sociale alarmering & services

    Naast sociale alarmeringsmogelijkheden hebben ouderen steeds meer behoefte aan verschillende ondersteunende services en diensten.

  • Dwaal- en valdetectie

    Zorginstellingen en ziekenhuizen hebben hun handen vol aan het bewaken van ambulante bewoners of patiënten. Cliënten kunnen immers snel in een gevaarlijke situatie terechtkomen, zonder dat zij dit zelf zo ervaren.

  • Thuiskoffer

    Vrij en veilig wonen is iets wat veel mensen willen. Toch is dat niet altijd vanzelfsprekend en is hulp hierbij vaak gewenst...