HOME > Segmenten > Uw bedrijfstak > Ziekenhuis

ZIEKENHUIZEN

Ascom - Hospitals

Uitdagingen
IT-oplossingen worden meer en meer geïntegreerd binnen zorgprocessen om zo een efficiencyslag te maken. De beschikbaarheid van informatie speelt hierbij een belangrijke rol: artsen en verpleegkundigen worden mobieler, wensen altijd en overal bereikbaar te zijn én toegang te hebben tot informatiebronnen, zoals het patiëntendossier. Ook de wensen van patiënten wegen steeds zwaarder. Zij willen de regie over hun gezondheid graag in handen houden en hebben bijgevolg behoefte aan uitgebreide services aan het bed.

Oplossingen
Ascom biedt communicatieplatformen voor Paging, DECT, IP-DECT en Voice over WiFi. Binnen deze platformen integreren wij desgewenst functionaliteiten voor persoonsalarmering. Patiëntenservices aan het bed biedt Ascom in de vorm van een touchscreen terminal met radio, telefonie, televisie, internet, e-mail en applicaties, zoals de menukeuze. Omdat u aan uw patiënten naast services ook veiligheid wilt bieden, beschikken wij over uitgebreide mogelijkheden voor verpleegoproep, alarmering en beveiliging.

Voordelen
De filosofie van Ascom is slimme integratie: het koppelen van systemen en toepassingen met als doel maximale veiligheid en comfort voor personeel en patiënten, naast efficiënte bedrijfsprocessen. IP-communicatie speelt een steeds belangrijkere rol binnen deze integratie. Toekomstvastheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit staan bij de inzet van IP binnen de ziekenhuisomgeving centraal.

OPLOSSINGEN

 • Ascom Myco Solution

  Met Ascom Myco kunnen zorgverleners hun besluitvorming efficiënter maken en sneller reageren op de vraag op het zorgpunt. Ook registreert Ascom Unite gebeurtenissen in een logboek en biedt zo de gegevens die nodig zijn om te bepalen waar efficiencyverbeteringen mogelijk zijn om werkstromen te optimaliseren.

 • Draadloze communicatie

  Ontwikkeld voor veeleisende omgevingen waarborgen de draadloze communicatieoplossingen optimale mobiliteiten en efficiëntie.

 • Dwaal- en valdetectie

  Zorginstellingen en ziekenhuizen hebben hun handen vol aan het bewaken van ambulante bewoners of patiënten. Cliënten kunnen immers snel in een gevaarlijke situatie terechtkomen, zonder dat zij dit zelf zo ervaren.

 • Efficiëntie rondom het ziekenhuisbed

  Minder handen aan het bed en de toenemende digitalisering in de zorg vereisen dat zorginformatie ook rondom het ziekenhuisbed opvraagbaar en toetsbaar is.

 • Mobiele vitale monitoring

  Monitor continu op afstand de vitale functies van patiënten en cliënten.

 • Paging & interactieve messaging

  Veelzijdig interactief berichtenverkeer voor optimale effciëntie.

 • Patiënten infotainment

  Informatie en communicatie spelen een grote rol rondom het ziekenhuisbed. Ascom combineert de wensen van patiënt én personeel.

 • Patient Monitoring

  Via een integratie met uw patiëntmonitoringsysteem distribueren wij alarmen naar mobiele apparaten zodat u op tijd de juiste alarmmelding ontvangt als u onderweg bent.

 • Persoonsbeveiliging

  Ascom biedt oplossingen die medewerkers in staat stellen snel en doeltreffend alarm te slaan en die de zekerheid bieden dat dit alarm direct wordt ontvangen en opgevolgd.

 • Technische alarmen & procesmonitoring

  In een acute situatie, of het nu gaat om patiënten in het ziekenhuis of de kritische processen in de industrie, kan een seconde het verschil uitmaken. Er is absoluut geen ruimte voor misverstanden of knelpunten in de communicatie: verantwoordelijke personen moeten automatisch het juiste bericht krijgen, waar ze ook zijn of wat ze ook doen.

 • Verpleegoproep en medische alarmen

  Ascom biedt een uiterst betrouwbaar verpleegroepsysteem dat praktische informatie toevoegt aan elke oproep. Het systeem brengt zorgenden en patiënten of bewoners dichter bij elkaar en creëert in minder stappen, tijd en kwaliteit voor de zorg.