Ascom teleCARE IP

HOME > Systemen > Ascom teleCARE IP

UW CLIËNTEN WETEN DAT U ER BENT

In 50 jaar tijd hebben we verpleegoproep op basis van realistische situaties in verpleeg- en ziekenhuizen sterk weten te verbeteren. Het resultaat is een oplossing die u helpt om er te zijn voor uw cliënten als zij u nodig hebben. Op deze pagina vindt u een aantal herkenbare voorbeelden die de voordelen van ons teleCARE IP verpleegoproepsysteem illustreren:

BRENG MEER TIJD DOOR MET UW CLIËNTEN
Ascom teleCARE-IP Nurse call
Mevrouw Jansen weet niet zeker of zij haar medicijnen heeft ingenomen en roept uw hulp in. Met behulp van teleCARE IP spraakoproep vertelt ze wat ze wil, zodat u niet heen en weer hoeft te lopen. U heeft tijd voor een kort gesprek om mevrouw Jansen gerust te stellen, waardoor haar verblijf prettiger wordt.

HULP BIEDEN WAAR DE NOOD HET HOOGST IST

Meneer Pietersen heeft trek en belt voor een tussendoortje. Op hetzelfde moment heeft meneer Kremer last van zijn borst. Meneer Kremer kan via de spraakoproepfunctie de hoofdverpleegkundige over zijn problemen vertellen en zij geeft prioriteit aan zijn oproep. Het systeem rangschikt automatisch uw taken en registreert de dichtstbijzijnde verpleegkundige, die meneer Kremer snel te hulp kan schieten. Met het intuïtieve systeem kunt u hulp bieden waar dit nodig is.

teleCARE IP HOORT EEN CLIËNT

Een van uw cliënten, meneer Noordmans, is immobiel en heeft moeite om de verpleegoproepknop te gebruiken. Als hij hulp nodig heeft, roept hij gewoon. teleCARE IP herkent zijn stem en opent een kanaal, zodat u met hem kunt praten.

IEMAND ANDERS KAN HELPEN ALS U EVEN GEEN TIJD HEBT
Ascom teleCARE-IP Display
Mevrouw Jilaly wordt midden in de nacht wakker en drukt op de verlichte teleCARE IP verpleegoproepknop. Ze heeft heel veel last van haar hechtingen. Als enige verpleegkundige in de nachtdienst op uw afdeling bent u druk bezig met een andere cliënt. Met één druk op de knop schakelt u het alarm door en u ontvangt snel hulp van de naastgelegen afdeling. Wat voor u en uw cliënten een stressvolle situatie had kunnen worden, wordt soepel afgehandeld.

LEES HET DISPLAY VANAF DE ANDERE KANT VAN DE KAMER

Verpleegkundige Samuels is druk bezig om een van de bedden op te maken aan de andere kant van de kamer als een cliënt in een andere kamer om hulp vraagt. Dankzij het grote teleCARE IP-display aan de wand, kan zij in het bericht op het scherm lezen en handelt de oproep af. Vervolgens kan zij haar taak rustig afmaken.

EEN RUSTIGERE OMGEVING VOOR U EN UW CLIËNT

U en uw collega’s doen er alles aan om een rustige en aangename sfeer te creëren op een afdeling met verwarde of getraumatiseerde cliënten. In plaats van geluiden en geluidssignalen gebruikt u stille alarmen, zodat u meer rust creëert voor uw cliënten en minder stress voor uzelf.